AKTUALITY

TROJKOVINY online

V rámci prvouky se žáci 2. A zabývali tématem ohrožených druhů zvířat na celém světě. Pracovali ve skupinách, kde tvořili plakát o vybraném zvířeti. Mezi ohrožené druhy patří například Papuchalk severní, Ara hyacintový, Lenochod trpasličí a další.

Dnešní generace dětí má možnost být svědky, ale také účastníky v ochraně naší planety. A jak lépe to ukázat než prostřednictvím oslav Dne Země na 1. stupni základní školy?

Po úspěchu v okresním kole ve stolním tenisu, se vydala děvčata v úterý 9. 4. 2024 do Hostinného, kde se konalo krajské kolo soutěže. Atmosféra tohoto sportu v hale je neuvěřitelná. Máte pocit ticha a relativního klidu, ale pokud půjdeme za zvukem odražených míčků, zjistíte, jaké nervy a emoce tento sport dokáže nejen s hráči udělat.

Předškoláci z MŠ nás navštívili v první třídě. Spolupráce mezi MŠ a první třídou může být velmi důležitá pro hladký přechod dětí do školního prostředí. Sdílení osvojených dovedností je také velmi důležité. Prvňáčci předvedli, co vše se stihli naučit za 7 měsíců a předškoláci si zkusili být chvíli již ve škole. Naši prvňáci se ujali dětí z MŠ...

Letošní podprůměrné sněhové podmínky ovlivnily významně náš plánovaný lyžařský kurz pro
7. třídu do té míry, že sjezdové lyže nakonec zůstaly doma. Kurz se uskutečnil pouze na běžkách, což se později ukázalo jako výzva pro nové zkušenosti a netradiční zážitky. I když sněhu nebylo mnoho, postačil nám na to, aby si žáci osvojily základy klasického...

Již potřetí na naší škole se uskutečnila akce, kterou rádi podporujeme a tou je Olympijský odznak. Jde o testování zdatnosti ve vybraných disciplínách ve formě desetiboje. Na letošní ročník do okresního kola se přihlásilo celkem 7 škol a tedy neuvěřitelných 143 sportovců, kteří poměřili síly v prvních čtyřech disciplínách (trojskok, hod plným...

Projekt Velikonoce je zábavou i vzdělávací aktivitou. Děti se dozvěděly velikonoční příběh i tradice spojené s tímto svátkem. Tento projekt dětem pomůže porozumět tradicím, kultuře a významu Velikonoc. Vyrobily si velikonoční slepičku a zajíčka. Nasely řeřichu. V hodinách jsme využili velikonoční pracovní listy, velikonoční běhačky na čtení s...

Ve spolupráci s rodiči a pedagogy na TROJCE proběhly již po několikáté nezapomenutelné Velikonoce plné kreativity a radosti. Dílničky, které rodiče připravili pro děti, propojují tradici s moderními formami vzdělávání. Všechny nápady rodičů byly prostě a jednoduše nádherné a děti se s obrovským nadšením vrhly do vyrábění.

Den vody 22. 3. žáci 3. A oslavili projektem a prací v centrech aktivit. Postupně se vystřídali v centru prvouky, čtenářství, šifry, slovních úloh a běhacího diktátu. Společně se podívali na pokusy s vodou. Všechna centra byla zaměřena na téma voda. Žáci při práci využili tablety a QR kód. Poslední hodinu shlédli pohádku o Léčivé vodě. Celý...

Když se podíváme na knihu na naší polici, snadno zapomeneme na to, jak dlouhá a složitá cesta ji vedla od myšlenky v mysli autora až k tomu, aby se stala součástí našeho každodenního života. Cesta knihy je fascinující proces plný práce, odhodlání a spolupráce mnoha lidí s různými schopnostmi a povoláními.

I pro letošní rok se ujímáme pořadatelství okresního kola Odznaku všestrannosti, projektu, který se snaží podpořit všestrannou pohybovou zdatnost žáků. V jeden den se tedy na půdě naší školy utkají přihlášené školy z okresu Jičín. Nabitá sportovní podívaná se uskuteční 5. 4. 2024 od 8:30 hodin v naší tělocvičně. Vybraní jednotlivci a týmy škol si...

Videopozvánka