Zápis do 1. třídy

Proč si vybrat trojku

 • Trojka je škola pro všechny
 • Nabízíme přátelské a otevřené prostředí
 • Umožňujeme žákům vzdělávat se podle individuálních schopností a možností
 • Využíváme moderní vyučovací metody
 • Klademe důraz na rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
 • Podporujeme výuku etické výchovy
 • Angličtinu učíme již od 2. ročníku
 • Zapojujeme se do různých projektů
 • Máme školní parlament složen z žáků školy
 • Spolupracujeme s rodiči
 • Provoz školní družiny s širokou nabídkou kroužků je zajištěn od 6,15 do 16,30 hodin
 • Nabízíme moderní školu, školní dvůr se "zelenou učebnou", tělocvičnu s venkovními sportovišti, relaxační místnost pro individuální výuku, odpočinkové zóny na chodbách
 

Odklad povinné školní docházky

Informace pro rodiče, kteří zvažují odklad povinné školní docházky svého dítěte

Pokud není dítě pro zahájení školní docházky přiměřeně tělesně nebo duševně vyspělé, může zákonný zástupce požádat ředitelství školy o odložení jeho nástupu do školy o jeden rok. Žádost musí být podána písemně v době Zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2019), nejlépe přímo u Zápisu v průběhu dubna.

Žádost musí být doložena dvěma doporučeními.

Jedno vystavuje odborný lékař nebo klinický psycholog a druhé příslušné školské poradenské zařízení (pedagogicko – psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum).

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Zajistěte si, prosím, vyšetření Vašeho dítěte s předstihem. V PPP a SPC KHK, pracoviště Jičín, buď telefonicky 493 533 505, nebo zasláním formuláře „Žádost o poskytnutí poradenské služby“ viz tiskopis ke stažení na webových stránkách – www.pppjicin.cz, popř. v mateřské škole.
V poradenském zařízení se objednávejte nejlépe do konce února 2019.

                                            Mgr. Michaela Štálová, ředitelka školy

 

Dokumenty ke stažení