Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,
školní jídelna bude vzhledem k opatřením od 1. 11. 2021 vydávat obědy rodičům a zákonným zástupcům
(1. den nemoci dítěte) od 13,30 h do 13,45 h.

Rodiče odevzdají v této stanovené době jídlonosič kuchařce ve vestibulu školní jídelny (nemohou vstupovat do jídelny) a zde jim také bude jídlonosič s obědem vrácen.

 

Strávníci mají možnost oběd odhlásit do 12,30 h předešlého dne nebo do 7,30 h daného dne:
Portál:   
            Strava.cz                  do 12,30 h

E mail:              jídelna@3zs.jicin.cz                  

Telefonicky:      493 524 208             od 6,00 – 14,00 h

SMS:               739 902 176             24 h denně

 

 Ve školní jídelně byly stravenky nahrazeny čipem. (cena čipu 115,-Kč) 

          

Ceny stravného:

Strávníci   7 – 10 let                       27,- Kč                    nedotovaný oběd:  62,- Kč

Strávníci 11 – 14 let                       29,- Kč                    nedotovaný oběd:  64,- Kč

Strávníci 15 a více let                     31,- Kč                    nedotovaný oběd:  66,- Kč 

Do věkových kategorií jsou strávníci zařazeni na základě věku dosaženého v příslušném školním roce.      

 

Přímé odkazy na objednávání po internetu:

OBJEDNÁVÁNÍ

JÍDELNÍČEK

 

Pro vaše přihlašovací údaje si můžete zajít do kanceláře školní jídelny.

 

Odhláška obědů a informace na telefonním čísle:

            493 524 208 (vedoucí školní jídelny)

            739 902 176 (i formou sms zprávy)

            493 531 704 (kancelář prodeje 1.ZŠ)

            e-mail:  jidelna@3zs.jicin.cz

    Inkaso se provádí do 15.dne v měsíci pro následný měsíc (např. pro září do 15.srpna). Přeplatky se vracejí na účty strávníků koncem školního roku.

    Platba složenkou je také možná. Složenku je možné vyzvednout čtyři pracovní dny před začátkem měsíce, ve kterém bude stravování probíhat. Ústřižek zaplacené složenky je nutné předložit v okénku prodeje obědů před školní jídelnou nejpozději den před 1.dnem nového měsíce. Částka je vždy snížena o odhlášky z minulého měsíce.

    Oběd se předplácí na každý stravovací den v následujícím měsíci. Odhlásit oběd je možné na objednávkovém terminálu pouze s vašim čipem (kartou) nebo telefonicky na čísle 493 524 208 či 739 902 176. V době nemoci žáka mohou rodiče odnést první den nemoci dítěte oběd v jídlonosiči. Pro další dny nemocnosti si dovolujeme upozornit na povinnost odhlásit stravování, neboť dítě nepřítomné ve škole nemá nárok na  dotovaný oběd.

    Žáci vstupují do jídelny v přezůvkách na pokyn dozorujícího učitele. Svršky a školní aktovky odkládají v šatnách školy.

 

Vnitřní řád školní jídelny

Vnitřní řád školní jídelny určený pro výdejny ostatních škol

Množství pokrmů na jednu porci dle věkové kategorie
 

 

  Kolektiv školní jídelny přeje DOBROU CHUŤ!