Základní informace

Provozní doba:

  • ŠD zahajuje provoz 1. den školního roku, ranní ŠD je od 2. dne
  • ranní ŠD začíná v 6:15
  • 7:35 odchází žáci do tříd
  • odpolední ŠD navazuje na konec vyučování
  • ŠD končí v 16:30

Žáci mohou odcházet ze školní družiny:

  • po obědě v 12:00 - 12:15 pokud má žák 4 vyučovací hodiny 
  • po obědě ve 13:00 - 13:15 pokud má žák 5 vyučovacích hodin 
  • kdykoliv od 14:15 hodin do 16:30 hodin
  • pokud žák nejde na oběd, může odcházet i po vyučování 

Pokud žák odchází z ŠD jinak, než je uvedeno na zápisním lístku, je nutná písemná omluvenka s datem, časem odchodu a podpisem rodičů.

Do ŠD doporučujeme sportovní obuv a oblečení, svačinu a pití. 

ŠD nabízí zájmovou činnost, do které se žák může přihlásit na začátku školního roku.

Za bezpečnost žáka odpovídá vždy příslušná vychovatelka. 

Od 14:30 se oddělení postupně spojují.  


Dokumenty ke stažení