Zájmová činnost

Rozpis 2023-2024

Pohybové hry 1Sportovní a míčové hry, opičí dráhy, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla, atletické hry. Určeno pouze pro 1. třídu.

Pohybové hry 2Sportovní a míčové hry, opičí dráhy, hry na zlepšení koordinace a správného držení těla, atletické hry.

MozkohernaInteraktivní, deskové a karetní hry pro rozvoj logického myšlení, paměti a soustředění, práce s interaktivní tabulí a na počítači.

ŠikulovéTvořivá dílna-práce s papírem, textilem, vlnou a dřevem za použití klasických a i netradičních technik.

Výtvarný kroužekRozšiřování výtvarné zdatnosti hravou formou. Zaměřeno na různé techniky malování a kreslení.

ZpíváníZpívání s kytarou, karaoke, rytmické a hudební hry.