Školní družina

        tel.: +420 739 720 593            

                                                

 

Dokumenty školní družiny ke stažení:

Základní informace o školní družině      Zápisní lístek 2019-2020  

Vzor omluvenky    Směrnice o výši úplaty     Vnitřní řád školní družiny