Aktuality školní družiny

Nově můžete nahlédnout do rozpisu zájmové činnosti školní družiny pro školní rok 2023-2024
a své děti přihlásit. Přihlášky se odevzdávají vedoucí vychovatelce jednotlivých oddělení.