Aktuality školní družiny

Led 03

JÓGA

13:00 - 14:00 tělocvična U Čápa

Nově můžete nahlédnout do rozpisu zájmové činnosti školní družiny pro školní rok 2023-2024
a své děti přihlásit. Přihlášky se odevzdávají vedoucí vychovatelce jednotlivých oddělení.