Aktuality

30.08.2018 22:08

3.9.2018 – 1. školní den

  RANNÍ ŠD (6.15 – 7.35)  SE 1. ŠKOLNÍ DEN  (3.9.2018)  NEKONÁ.                  DOCHÁZKA DO ŠD  PRVNÍ DEN JE UMOŽNĚNA ŽÁKŮM, JEJICHŽ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE ODEVZDAL VYCHOVATELCE ŘÁDNĚ VYPLNĚNÝ ZÁPISNÍ LÍSTEK. (Prosíme o osobní – ústní domluvu s vychovatelkou.)

—————