Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek

Přírodovědný kroužek bude probíhat každé sudé pondělí od 14:45 do 16:30 hodin.

Kroužek je určen pro všechny zvídavé děti, které mají chuť objevovat přírodu všemi smysly. „Malí“ výzkumníci si zde vyzkouší pozorování a určování rostlin i zvířat, nejrůznější experimenty s přírodou včetně práce s rostlinami a mnoho dalších zajímavostí a zábavy.

Kroužek povede Mgr. Marta Šedivá.