Pohybové hry

Pohybové hry

2 kroužky pohybových her jsou rozděleny podle věku a tělesných schopností žáků.

Pohybové hry pro starší žáky  (chlapce a zdatnější dívky) jsou každé úterý od 15:00 do 16:15 hodin.

                                                   Vedoucím kroužku je vych. Martina Jedličková.

Pohybové hry pro mladší žáky (dívky a mladší chlapci) jsou v  pondělí  od 15:00 do 16:15 hodin.

                                                  Vedoucím kroužku je vych. Soňa Svobodová.

Pohybové hry pro děti, co chtějí sportovat, jsou dobrým nápadem, jak aktivně trávit volný čas. Sportovní kroužek je zaměřený na radost z pohybu, posílení zdraví a rozvoj pohybové zdatnosti formou kolektivních her.