Ve středu 11. 12. jde 3. a 4. oddělení na procházku s Valdštejnem.

09.12.2019 10:38

Žáci, kteří mají vyučování do 12.20. hod., budou uvolněni z poslední vyučovací hodiny, aby se stihli naobědvat.

Odchod od školy v 12.30 hodin.

Návrat ke škole v 14.30 hodin.

—————

Zpět