Stavebnice ve škole

21.06.2018 11:30

  ZŠ Poděbradova se podařilo získat nové pomůcky pro výuku polytechnické výchovy. Díky projektu, který je podporován Královéhradeckým krajem, mohou žákyně a žáci rozvíjet praktické dovednosti pomocí stavebnic od českých výrobců Walachia a Merkur.

  Dřevěná stavebnice Walachia umožňuje stavět dřevěné stavby od jednoduchých domečků až po rozsáhlé hrady či hradiště. Proslulou stavebnici značky Merkur mohou žákyně a žáci využít ke stavbě jednoduchých i velmi složitých pohyblivých strojů nebo zapojení elektrického obvodu.

  Práce se stavebnicemi je pro žákyně a žáky známou, zajímavou a zábavnou činností či spíše hrou, která velmi přirozeně rozvíjí jejich kreativitu a manuální zručnost. Stavebnice umožňují práci v týmech na společných projektech. Ta podporuje u žáků schopnost vzájemné spolupráce a pomoci, vytváření pravidel práce v týmu, rozdělování a přijímání rolí (tyto schopnosti patří mezi klíčové při cestě k profesní i osobní úspěšnosti). Hotový výrobek, lépe než školní známka, žákyním a žákům přinese radost a uspokojení z dobře odvedené práce. Tím se pozitivně posiluje nejen celkové sebepojetí žákyň a žáků, ale i vztah k technice, manuální práci a zvyšuje se aspirace žáků v technické oblasti. To může ovlivnit volbu povolání i dalšího vzdělávání směrem k technickým oborům a zajistit jim dobré pracovní uplatnění  (nabídka technických pracovních míst dlouhodobě převyšuje poptávku).                      

                                                                                                                                                       Stanislav Havlík

                                                                                                                                                                       

—————

Zpět