Pro velký zájem je kroužek Angličtina hrou pro 2.třídy rozdělen na dvě skupiny.

01.10.2019 20:36

1. skupina od 13.45 - 14.30 je tvořena žáky 2. B

2. skupina od 14.30 - 15.15 je tvořena žáky 2. A

—————

Zpět