Platba za školní družinu na období duben - červen 2019

23.04.2019 10:47

Částka: 450,- Kč

Číslo účtu:  78 – 8504740287/0100

Splatnost do 15. května 2019

Variabilní symbol: každý žák obdržel v září 2018

Pokud potřebujete složenku nebo nevíte variabilní symbol, obraťte se na p. vychovatelku.

—————

Zpět