Nácvik první pomoci

14.05.2013 18:57

 

  Pod odborným vedením pana M.Císaře jsme si připomněli, jak se správně chovat při ohrožení života. Znovu jsme si osvěžili svoje znalosti a dovednosti v oblasti první pomoci, ošetřili drobná zranění a poskytli první pomoc při zástavě srdce a dechu.

Prohlédněte si fotky.

—————

Zpět