Besedy o zvířatech

24.01.2017 17:42

   

  S dobrým nápadem na zpestření výuky přišly žákyně 7. A, které navrhly uspořádat besedy o zvířatech, jež právě probírají v hodinách přírodopisu. 

  Jitka Kulhánková pohovořila o jelenovité zvěři a ukázala krásná paroží srnců, jelena, muflona a daňka, která si zapůjčila z domácí sbírky trofejí.

  Bára Vítová si připravila vyprávění o chovu ovcí, s nímž má vlastní zkušenosti. Seznámila nás s různými plemeny, pustila ilustrační video a přinesla ukázat ovčí kůži.

  Simona Eberlová doma chová hlodavce, a tak vzala do školy morče a křečka. Popsala stavbu těla i způsob života a chovu. Ukázala nám také klece, krmení a různé pomůcky. V průběhu besedy žáci doplňovali odpovědi do testu, který jim Simona připravila, a na závěr si ho společně vyhodnotili.

  Během besed dívky ochotně odpovídaly na zvídavé dotazy spolužáků a bylo zřejmé, že toho o vybraných zvířatech ví opravdu hodně. Za skutečně kvalitní vystoupení byly odměněny bouřlivým potleskem svých spolužáků a zaslouží si velkou pochvalu.

Prohlédněte si fotky.

 

—————

Zpět