Elektronická žákovská knížka

Vážení rodiče, zákonní zástupci žáků,

na naší škole máme zavedenou elektronickou žákovskou knížku, která se kromě zaznamenávání klasifikace žáků stává i prostředkem další komunikace mezi školou a rodičem. Prostřednictvím elektronické žákovské knížky získáváte přehled o známkách ze všech předmětů a o formě zkoušení. Elektronická žákovská knížka také umožňuje rozlišit známky dle důležitosti.

Elektronická žákovská knížka je dostupná na adrese:

https://bakalari.3zs.jicin.cz

Prostřednictvím elektronické žákovské knížky budete moci omlouvat nepřítomnost dítěte ve škole nebo posílat škole další zprávy. (Omlouvání nepřítomnosti: Komens - poslat zprávu, vybrat typ zprávy „omluvení absence“). Současně Vám škola bude předávat informace o chování Vašich dětí, o plánovaných akcích apod.

Zákonný zástupce je povinen oznámit nepřítomnost žáka nejpozději do tří kalendářních dnů. Pro uvolnění žáka z vyučování platí, že žák 1. stupně může odejít ze školy pouze v doprovodu pověřené osoby. Žák 2. stupně může odejít sám pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Na žádosti musí být jméno žáka, datum, čas odchodu, formulace, že žák může odejít ze školy sám a podpis zákonného zástupce.

U elektronické žákovské knížky je nutné, aby rodiče měli přístup na internet.

Každý rodič obdrží dva přístupy. Jeden pro rodiče, druhý pro žáka. Žáci by neměli znát heslo rodičů. A to z důvodu, aby si Vaše dítě pod Vaším přístupem nemohlo napsat samo omluvenku. Rozdíl v přístupu žáka a rodiče je ten, že žákovi aplikace neumožní psaní omluvenek. Nyní prosíme o předání emailové adresy zákonného zástupce a současně emailové adresy žáka (pokud ji má). Na Vaši emailovou adresu Vám bude chodit upozornění, že máte na webové aplikaci novou zprávu. V případě zapomenutí nebo ztráty hesla Vám bude na email zasláno heslo nové.

Pokud rodič nemá přístup na internet, škola zajistí informování výpisem známek, který si rodič bude pravidelně vyzvedávat  osobně ve škole (jednou za 14 dní).

 

Případné technické problémy Vám pomůže řešit náš ICT správce na adrese: webmaster@3zs.jicin.cz

 

 

Elektronická žákovská knížka je dostupná na adrese:

https://bakalari.3zs.jicin.cz