Archiv článků

20.12.2019 10:02

8.B po Jičíně s Valdštejnem

Během hodiny dějepisu jsme se dohodli, že si připravíme procházku po Jičíně po památkách spojených s postavou Albrechta z Valdštejna. Rozdělili jsme se do skupin, kdy si každá skupina vybrala jednu památku – Valdická brána, Valdštejnská lodžie, Lipová alej, kostel sv. Jakuba, Valdštejnský...

—————

20.12.2019 10:01

6.A a návštěva Všestar

Dům: stavěli si domy sami (kůly dali do země a vyráběli si hmotu na stěnu) Zemědělství: jídlo uskladňovali do 5 m hlubokých děr, orali Potrava: pěstovali obilí, plody, maso, brambory, různé byliny Keramika: vyráběli si nádoby na přenášení věcí a jídla Sošky: nejznámější soška – Venuše, sošky si...

—————

12.12.2019 18:50

Živá knihovna povolání

V rámci přípravy na volbu povolání se žáci 9. třídy zúčastnili 19. listopadu 2019 prezentace – Živá knihovna povolání. Seznámili se s konkrétní činností jednotlivých profesí, které nabízí regionální firmy a mohli si tak udělat obrázek o tom, co je na trhu nyní žádáno a ve středních...

—————

12.12.2019 18:43

Advent v 2.A

První adventní neděli si mohli žáci zapálit svíčku na vlastnoručně vyrobeném adventním věnci. Ve čtvrtek 5. 12. navštívil žáky Mikuláš se svou početnou družinou. Fotky

—————

12.12.2019 18:41

Malá technická univerzita – Stavitelé měst ve 2. A

Naši třídu navštívila lektorka s krabicí plnou kostiček a ve čtyřhodinovém bloku si žáci prakticky ověřili teoretické poznatky ze světa technických oborů pomocí stavebnice typu Lego. Žáci vytvářeli vlastní stavby, učili se číst v jednoduchých technických výkresech.Tento program rozvíjí...

—————

10.12.2019 19:36

Školní třída v muzeu

Velice zdařilý interaktivní program u příležitosti 30. výročí pádu komunismu připravilo Regionální muzeum a galerie v Jičíně. To rozhodně mohou potvrdit naši žáci ze 6. tříd, 7. A, 8. A a 9. třídy, kteří jej...

—————

09.12.2019 21:38

První pomoc - 1. a 2. odd. ŠD

Ve čtvrtek 28. listopadu navštívil naší školní družinu pan Mgr. Michal Císař. Přišel si s dětmi povídat o zásadách první pomoci. Tedy o tom, jak přispět k záchraně života zraněné osoby. Víme, že důležitá telefonní čísla jsou 150, 155, 158, 112. Můžeme tím zachránit život v případě, když je někdo v...

—————

09.12.2019 10:40

Ve středu 11.12. se ruší zájmová činnost ŠD.

Týká se to ZČ:  POHYBOVÉ HRY-DÍVKY a ANGLIČTINA 2 - pro 2. třídy

—————

09.12.2019 10:38

Ve středu 11. 12. jde 3. a 4. oddělení na procházku s Valdštejnem.

Žáci, kteří mají vyučování do 12.20. hod., budou uvolněni z poslední vyučovací hodiny, aby se stihli naobědvat. Odchod od školy v 12.30 hodin. Návrat ke škole v 14.30 hodin.

—————

07.12.2019 23:10

Výtvarný kroužek - ŠD

Galerie prací malých výtvarníků. Fota zde.

—————